Tag Archives: Como eliminar Mpal Ransomware

virus tag

Mpal Ransomware Desinstalación: Guía fácil para Retirar Mpal Ransomware Fácilmente

Guía fácil para Retirar Mpal Ransomware

Navegadores siguientes son infectadas por Mpal Ransomware

Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.18702, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, IE 8:8.00.7600.16385, IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, IE 7:7.00.5730.1300, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386
Chrome Versions Chrome 52.0.2743, Chrome 53.0.2785, Chrome 51.0.2704, Chrome 49.0.2623, Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0, Chrome 48.0.2564, Chrome 54.0.2840
Mozilla Versions Mozilla Firefox:45.0.1, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla:39.0.3, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla:38.1.1, Mozilla Firefox:43.0.1, Mozilla:48.0.1, Mozilla:45.5.0, Mozilla Firefox:51, Mozilla:38.2.0

Continue reading